İKİNCİ DOKTOR KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcı: www.ikincidoktor.com sitesi üyesi olmak ve sitenin sağladığı hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer bu koşullan kabul etmiyorsanız siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.

1. TARAFLAR ve TANIMLAR

A.Taraflar

1.1. Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin (aşağıda kısaca "Sözleşme” olarak anılacaktır) kendileri tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.2. Aşağıda tanımlı bulunan Site; www.ikincidoktor.com adresinde ikamet eden ve Üyelerin talepleri doğrultusunda İkinci Görüş Sistemi kapsamında hastalara tıbbi görüş hizmeti sağlayan MITS tarafından yönetilmektedir.

1.3. Site ve Üyeler ayrı ayrı 'Taraf' birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

B. Tanımlar

Site:www.ikincidoktor.com

Kullanıcı:Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişileri,

Üye:Kullanıcı sözleşmesini kabul eden ve sitenin özelliklerinden belli bir ücret karşılığı yararlanan kişileri,

Uzman:Doktor (tıp hekimi) ya da branş uzmanlığı sıfatına haiz olduğunu beyan eden kişileri ifade eder.

Tetkik:Üyelerin görüş almak üzere Merkez/Doktor’a ilettiği, hastalığa dair basılı (kan tahlilleri, tiroid vb. test sonuçları) ve radyolojik (MR, CT, US vb.) raporları ifade eder.

Sistem:Üyelerin tetkiklerini önüne olarak Merkez/Doktor ile paylaşıp görüş alabildikleri İkinci Görüş Sistemi'ni ifade eder.

• İşbu sözleşme, SİTE’nin işleteni MITS (Media and Medical Information Technology Solutions) ile kullanıcı sözleşmesini kabul eden ÜYE arasında elektronik ortamda onaylanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu; Üyelerin Site'yi kullanımına ilişkin koşullan belirlemek ve SİTE tarafından sağlanmakta olan hizmetten faydalanılması halinde bu faydalanmaya ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

3. SİTE’NİN HİZMETLERİ VE SORUMLULUK HALLERİ

3.1. SİTE; üyeleri ve uzmanları bir araya getirerek, üyelerin istemli genel sağlık bilgilendirmesi amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz, görüş bildirir, bu görüşler yönlendirici, bağlayıcı veya suçlayıcı nitelik taşımaz.

3.2. SİTE; üye ile uzman arasında, üyenin talebi üzerine başlayan bir bilgilendirme platformudur.

3.3. SİTE’de yer alan bilgilerin ve/veya uzman tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, birebir hasta doktor muayenesinin yerini tutmaz. UZMAN’ların verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar oldukları için sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar. SİTE’de yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.

3.4. SİTE, sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar.

3.5. SİTE, uzmanların vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez, içeriğini denetlemez. Bu platformdan verilen bilgilerin sorumluluğu UZMANA aittir; SİTENİN verilen bilgilerin doğruluğunu denetleme yetkisi yoktur; uzmanların vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile SİTE sorumlu tutulamaz.

3.6. SİTE'de bulunan UZMAN’lar, SİTE’nin işleteni olan şirketin kadrolu UZMAN’ları değillerdir.

3.7. SİTE, ÜYE’lerin ücretli hizmet alıp almadığına bakmaksızın birbirleri ya da uzmanlar ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. hallerde ÜYE’lerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, ÜYE’lik statüsünü iptal edebilir.

3.8. SİTE, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

3.9. SİTE, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. ÜYE iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

4. ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

4.1. İşbu Sözleşme'ye konu Sistem, işbu Sözleşme'nin koşulları ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak Sistem'in kullanımı için reşit olmak ve MITS'in zaman zaman talep edeceği diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

4.2. ÜYE, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. ÜYE’lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.3. Kullanıcı, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremezler.

4.4. MITS tarafından işbu Sözleşme’ye konu Hizmet'in verilebilmesi, bazı bilgi ve belgelerin MITS'e ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Sistem’den faydalanmak için kendi özgür iradesi ile girdiğini kabul eder.

4.5. Hizmet'in sunulması, Üye’ye doğru ve tutarlı görüşler verilebilmesi için Üye tarafından iletilen tetkik ve bilgilerinin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Üye, iletilen tetkik ve bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması ya da tetkiklerin okunabilir durumda olmaması halinde verilen görüşlerin doğru ve tutarlı sonuçlar içermeyebileceğini kabul eder.

4.6. ÜYE, SİTE’nin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını, bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu, UZMAN’ın vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden SİTE’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

4.7. ÜYE, SİTE’den sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, SİTE içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

4.8. ÜYE, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.9. ÜYE, SİTE’ye erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup SİTE hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı SİTE’yi sorumlu tutamaz.

4.10. Kullanıcı, Site'de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

4.11. MITS, Kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının Sözleşmekte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcıya rücu edilecektir.

5. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

5.1. Site ve Sistem'de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı MITS’e aittir. Site ve Sistemin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmetten faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site ve Sistem dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların (i) Site ve Sistemin güvenliğini tehdit edebilecek, Site ve Sistem’e ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Sistem’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Sistem’e bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya Sistem’e başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site ve Sistemin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Sistem, MITS ve diğer Kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, MITS sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.2. Site ve Sistem'de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara MITS’in onayı olmadan link verilemez.

5.3. Kullanıcı, gerek yukarıda belirtilen şekillerde gerekse başka yöntemlerle Site ile rekabet etmeyecek, Site ile rekabet eden üçüncü taraflara destek vermeyecektir.

5.4. MITS, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nm Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı'ya rücu edilecektir.

6. MÜCBİR NEDENLER

6.1. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte varolmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve internet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, SİTE’nin hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecek ve Hizmet’e son verilebilecektir.

6.2. SİTE’nin kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, bilgisayar sistemlerine zarar vermeye yönelik herhangi bir yazılım (virüs), kusur; yönetimsel, konuşlandırmadan kaynaklı gecikmelerden ve/veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan SİTE ve/veya çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasın sorumlu tutulamazlar.

7. MITS’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. MITS, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetleri, yine bu Sözleşmemde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

7.2. MITS, Sistem kapsamında sunmakta olduğu Hizmet çerçevesinde kendisine iletilen Tetkiklerin anonim hale getirilerek Kullanıcı tarafından seçilecek Merkez/Doktor’a ulaştırılmasını ve Merkez/Doktor'dan gelecek görüşlerin Kullanıcı'ya aktarılmasını sağlamaktadır. MITS tarafından sağlanan Hizmet, ilgili ücretin tahsili ve görüşün Kullanıcı’ya sunulması ile birlikte sona erecektir.

7.3. Kullanıcı tarafından iletilen Tetkik ve bilgilerin değerlendirmesi münhasıran Kullanıcının seçtiği Merkez/Doktor tarafından gerçekleştirilmekte olup, Kullanıcı MITS’in bildirilen görüş kapsamına veya bildirilen görüşe istinaden Kullanıcı tarafından izlenen/izlenmeyen tedavi süreçlerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bildirilen görüş kapsamıyla ilgili taleplerin muhatabının MITS olmadığını kabul eder.

7.3. Kullanıcıya bildirilecek görüşün teslim süresi MITS tarafından, Kullanıcının belirlediği Merkez/Doktor'un yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenecektir. MITS’in, Merkez/Doktor bakımından aşırı yoğunluk yaşanan dönemlerde önceden Kullanıcıya haber vererek teslim süresini uzatması mümkündür.

7.4. MITS sadece Hizmet’ten faydalanmak üzere kişisel bilgilerini paylaşmayı tercih eden kişilerden, kendi izinleri ile kişisel bilgilerini toplamaktadır. Site’de toplanan bilgiler, MITS tarafından bir (1) yıl süre ile saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. SİTE işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini SİTENİN işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. SİTE, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

• Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

• Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,

• SİTENİN kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

• Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

• Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

7.6. Sunulan hizmet kapsamında bilgi güvenliği, MITS’in birinci önceliğini teşkil etmektedir. MITS, Tetkikler ve Raporlar da dahil olmak üzere Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, MITS’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

7.7. Bazı durumlarda, MITS çerezler (Cookie) aracılığıyla Üyelere ya da başka site ziyaretçilerine ait veri toplayabilir. Bu bilgiler Üyeleri daha iyi anlamak ve Site'nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Üye, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

7.8. MITS, Madde 7.5 uyarınca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Tüm bu durumlarda kişisel bilgiler işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikasında belirtilen koşullara uygun olarak güvenli biçimde işlenir ve saklanır.

8. MITS TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMET

MITS tarafından Üye’ye verilen hizmet kapsamında, uzman doktor ya da kurum/kuruluşlar tarafından Üyelere verilen görüşler Üyelerin hastalıklarını birinci olarak teşhis ya da herhangi bir şekilde tedavi amacı ile verilmemektedir. MITS tarafından Üyelere sağlanan hiçbir hizmet ya da MITS ve Üye arasındaki hiçbir ilişki, MITS ile Üye arasında ya da görüş alınan doktor ya da kurum/kuruluşlar ile Üye arasında bir tedavi süreci başlatmamaktadır ve Üyelerin tedavi sürecinin bir parçası kabul edilemez. MITS hiçbir durumda sağlık hizmeti sunan kuruluş ya da özel izne tabi hizmet birimi kabul edilemez.

9. HİZMET SÜREÇLERİ

9.1. Üye, kendi oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre ile Site'ye erişim yaparak MITS tarafından talep edilen bilgileri Site’deki ilgili alanlara girecektir.

9.2. Üye, görüş talep ettiği Tetkikleri MITS'e Sistem üzerinden elektronik ortamda veya kargo aracılığı ile iletilecektir.

9.3. Üye, MITS tarafından talep edilen Tetkik ve bilgileri sağlamasını müteakip görüş almak istediği alanı belirleyip görüntüleme merkezi havuzunda üstelenen merkez/doktorlardan dilediğini seçecektir. MITS’in Üye tarafından seçilecek Merkez/Doktor'a ilişkin olarak tavsiyesi ya da yönlendirmesi söz konusu değildir.

9.4. Tetkik ve Kullanıcı bilgileri MITS tarafından iletim yöntemine göre otomatik yahut manuel olarak anonim hale getirilecek ve Üye tarafından Sistem üzerinden tercih edilen Merkez/Doktor'a iletilecektir.

9.5. Merkez/Doktor tarafından Tetkiklerin incelenmesi aşamasında eksik/hatalı bilgi tespit edilmesi yahut ek bilgi ihtiyacı söz konusu olması halinde MITS Üye’den eksik/hatalı bilgilerin düzeltilmesini veya ek bilginin iletilmesini talep edebilecektir. Hizmetin tamamlanması için Üye bu bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

9.6. Merkez/Doktor tarafından ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve belgelerin sağlanmasını takiben yapılacak inceleme sonucunda bildirilecek görüş, yine Sistem üzerinden Üye’nin incelemesine sunulacaktır.

10. ÖDEME KOŞULLARI

10.1. Üye, T.C. Sağlık Mevzuatı kapsamında belirtilen standart radyolojik görüntüleme fiyatı baz alınarak hesaplanan danışma ücretini kredi kartı vasıtasıyla ödeyecektir.

10.2. Üye’nin verileri ödeme adımının tamamlanmasını takiben Merkez/Doktor’a iletilecek, ilgili ücret kredi kartında bloke edilecek ve görüş kendisine ulaşana kadar Üye kredi kartından herhangi bir şekilde tahsilat gerçekleştirilmeyecektir. Merkez/Doktor tarafından iletilen Görüş’ün Üye hesabına ulaşmasının ardından, ilgili kesinti ve ödemeler Üye’nin Görüş’e erişim sağlaması öncesinde Sistem içerisinde otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

10.3. Üye kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle danışma ücreti bloke edilemediği takdirde Hizmet blokenin gerçekleştirilebileceği zamana kadar askıya alınacaktır.

10.4. MITS Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Mevzuat uyarınca Üye’nin kredi kartına ait bilgileri Üye’nin yazılı onayına istinaden üçüncü kişilere açıklama, kopyalama ve saklama haklarını haizdir.

11. FERAGAT

11. 1.  MITS, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

11.2. MITS, SUNULAN HİZMET KAPSAMINDA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRU, YETERLİ VEYA TAM OLDUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEDİR. DOĞRU, YETERLİ VEYA TAM OLMAYAN BU BİLGİLERİN KULLANILMASINDAN DOĞACAK HATA, İHMAL VE SONUÇLARDAN MITS SORUMLU OLMAYACAKTIR.

11.3. ÜYE, İNTERNETTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR BAKIMINDAN MITS’İN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU BULUNMADIĞINI, SİTE’NİN İŞLEYİŞİNİN KUSURDAN ARİ OLMADIĞINI VE ZAMAN ZAMAN TEKNİK AKSAKLIKLAR VEYA ERİŞİM ENGELLERİYLE KARŞILAŞABİLECEĞİNİ BİLDİĞİNİ KABUL VE BEYAN EDER.

11.4. ÜYE, MITS’İN SİTEYE VİRÜS, SOLUCAN (WORM) VEYA BAŞKA TÜRLÜ SALDIRILARIN VE İZİNSİZ ERİŞİMLERİN OLMAYACAĞINI VEYA SİTE’DEN VEYA SİTE’YE BİLGİ AKTARILAMAYACAĞINI GARANTİ ETMEDİĞİNİ BİLDİĞİNİ KABUL ETMEKTEDİR.

11.5. MITS, ÜYE’NİN SİTE’YE BAĞLANTISI SIRASINDA VEYA SİTEDEKİ İÇERİKLER DOLAYISIYLA  ORTAYA ÇIKABİLECEK DOĞRUDAN VEYA DOLAYI MADDİ VEYA MANEVİ ZARARLARINDAN VE MARUZ KALACAĞI YAPTIRIMLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Üye tarafından Sözleşmenin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

13. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

13.1. Üye’nin işbu Sözleşmede yer alan koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde MITS, Üye’nin siteyi kullanımını ve/veya Üye’ye sağladığı Hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurabilir. MITS tarafından yapılan bildirme karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme MITS tarafından feshedilebilecektir.

13.2. MITS, Üye tarafından önceki bir tarihte başlatılmış olan Hizmeti tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu Hizmeti ve işbu Sözleşmeyi süreli veya süresi olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme İle İlgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

15. MUHTELİF HÜKÜMLER

15.1. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

15.2. MITS, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında MITS'in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

15.3. MITS, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Gizlilik Koşulları

• İşbu Gizlilik Koşullarının amacı, Site kullanıcılarına ait kişisel bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlan tespit etmektir. Gizlilik Koşullan, Kullanıcılar ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

• MITS, Sistem üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri (isim-soy isim, iletişim bilgileri, Tetkik ve Kullanıcılı tanımlamaya yönelik her türlü bilgi), Kullanıcı ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda MITS, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

• Söz konusu kişisel veriler, Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcılın Sistemdeki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, anonimleştirerek çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabam oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcıdan ilgili kapsama ilişkin bir onay alınmış olması kaydıyla bu onay kapsamında söz konusu bilgiler MITS ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilecek ve saklanabilecek ve/veya  MITS'in işbirliğinde olduğu kişilere yine doğrudan pazarlama amaçlı olarak aktarılabilecektir.

• MİTS sadece Hizmetten faydalanmak üzere kişisel bilgilerini paylaşmayı tercih eden kişilerden, kendi izinleri ile kişisel bilgilerini toplamaktadır. Site’de toplanan bilgiler, MİTS tarafından bir (1) yıl süre ile saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. SİTE işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini SİTENİN işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. SİTE, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

- Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

- Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,

- SİTENİN kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

- Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

- Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

• MITS, işbu Gizlilik Koşullarını dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. MITS’in değişiklik yaptığı Gizlilik Koşulları hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.